các sản phẩm

Chất kết dính dán nhãn chai bia

 • Keo Casein TY-1300B

  Keo Casein TY-1300B

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm: TY-1300B

  ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia,..

  Thành phần nguy hiểm: Không có

 • Keo Casein TY-1300A

  Keo Casein TY-1300A

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm : TY-1300A

  ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia,..

  Thành phần nguy hiểm: Không có

 • Keo Casein TY-1300BR

  Keo Casein TY-1300BR

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm : TY-1300BR

  ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia,..

  Thành phần nguy hiểm: Không có