Mỹ phẩm

Keo dán nhãn chai bia

 • Casein Adhesive TY-1300B

  Keo Casein TY-1300B

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm: TY-1300B

  Ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia, v.v.

  Thành phần nguy hiểm: Không có

 • Casein Adhesive TY-1300A

  Keo Casein TY-1300A

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm: TY-1300A

  Ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia, v.v.

  Thành phần nguy hiểm: Không có

 • Casein Adhesive TY-1300BR

  Keo Casein TY-1300BR

  Tên sản phẩm: Keo Casein

  Loại sản phẩm: TY-1300BR

  Ứng dụng: Dán nhãn chai bia

  Thành phần hóa học: Casein, Tinh bột, Phụ gia, v.v.

  Thành phần nguy hiểm: Không có