Lịch sử công ty

Lịch sử

1988

hình ảnh1-1

Kangda New Materials được thành lập tại Thượng Hải

1990

hình ảnh1-1

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO

2000

hình ảnh1-1

Thành lập Viện Công nghệ Hóa học Kangda Thượng Hải

2004

hình ảnh1-1

Trụ sở công ty chuyển đến khu vực phía đông của Khu công nghiệp công nghệ cao Zhangjiang, Pudong, Thượng Hải

2008

hình ảnh1-1

Giấy chứng nhận DNV GL đã phê duyệt keo kết cấu epoxy năng lượng gió

2009

hình ảnh1-1

Một nhà máy mới bắt đầu được xây dựng ở quận Fengxian, Thượng Hải

2012

hình ảnh1-1

Được niêm yết thành công trên SME Board của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến

2015

hình ảnh1-1

Nhà máy mới được hoàn thành tại quận Fengxian, Thượng Hải

2017

hình ảnh1-1

Cơ sở sản xuất dự án vật liệu được thành lập

2019

hình ảnh1-1

Được quốc hữu hóa bởi Tangshan Financial Holding Group Inc.