Lịch sử công ty

Môn lịch sử

1988

image1-1

Kangda New Materials được thành lập tại Thượng Hải

1990

image1-1

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO

2000

image1-1

Thành lập Học viện Công nghệ Hóa học Kangda Thượng Hải

2004

image1-1

Trụ sở chính của công ty chuyển đến khu vực phía đông của Khu công nghiệp công nghệ cao Chương Giang, Phố Đông, Thượng Hải

2008

image1-1

Keo dán kết cấu epoxy năng lượng gió đã được phê duyệt giấy chứng nhận DNV GL

2009

image1-1

Một nhà máy mới bắt đầu được xây dựng ở quận Fengxian, Thượng Hải

2012

image1-1

Được niêm yết thành công trên SME Board của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến

2015

image1-1

Nhà máy mới được hoàn thành tại quận Fengxian, Thượng Hải

2017

image1-1

Cơ sở sản xuất dự án vật liệu được thành lập

2019

image1-1

Được quốc hữu hóa bởi Tangshan Financial Holding Group Inc.